Thailand Web Stat Truehits.net ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : Real Estate Information Center (REIC) Government Housing Bank
Loading

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ

29 พฤศจิกายน 2561
บ้านล้านหลังตอบล้านความต้องการ เรื่องบ้านของคนไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงทำหน้าที่เป็น "สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" เท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น "ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน" โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการออกแบบด้วย "สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์" ที่สำคัญเป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรนับตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน
28 พฤศจิกายน 2561
บ้านล้านหลังตอบล้านความต้องการ เรื่องบ้านของคนไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงทำหน้าที่เป็น "สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" เท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น "ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน" โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการออกแบบด้วย "สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์" ที่สำคัญเป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรนับตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน