Thailand Web Stat Truehits.net ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : Real Estate Information Center (REIC) Government Housing Bank
Loading

ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ

14 พฤศจิกายน 2561
เอกชนผุดนิคมฯรับอีอีซี
น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ผู้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 10 ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 2,197 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อส่งเสริมพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่