Thailand Web Stat Truehits.net ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : Real Estate Information Center (REIC) Government Housing Bank
Loading

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์

14 ธันวาคม 2561
เผยโครงการบ้านจัดสรรลดลงแต่โครงการคอนโดฯกลับเพิ่มขึ้น
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน กลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 1,494 โครงการซึ่งในจำนวนนี้มีหน่วยเหลือขายจำนวน 131,819 หน่วย หรือ 29.1% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 74,976 หน่วยหรือ 37.7% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด และโครงการอาคารชุด มีหน่วยเหลือขายจำนวน 56,843 หน่วย หรือ 22.4% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหม ด ภาพรวมอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2561 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดเนื่องจากอัตราการดูดซับของที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560
16 ตุลาคม 2561
ระวังคุมสินเชื่อฯทำอสังหาหดตัว วิชัย เตือนธปท.คิดให้รอบคอบก่อนลุย
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวถึงนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ว่าเป็นเพราะธปท. กังวลการเข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อาจทำให้เกิดความย่อหย่อนในมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงภาวะความเปราะบางในความสามารถชำระหนี้ ของผู้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจใน ภาพรวมของประเทศได้ อย่างไรก็ตามธปท.ต้องพิจารณาในหลายประเด็นก่อนที่จะใช้มาตรการดังกล่าว